Zajęcia

W naszym przedszkolu uczymy i rozwijamy się poprzez zabawę – ta forma aktywności jest dzieciom najbliższa. Jak dowodzi nasze doświadczenie, w ten sposób osiągamy najlepsze efekty. Tak jak rodzicom, tak i nam zależy na tym, by dzieci odnosiły w przyszłości sukcesy zawodowe i miały satysfakcjonujące życie prywatne.

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi w ramach czesnego są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez rozwijanie jego zdolności, talentów i predyspozycji.

W ramach czesnego naszym dzieciom zapewniamy:

JĘZYK ANGIELSKI (3x w tygodniu) – dzieci bawią się jednocześnie osłuchując się z językiem. Lektor przy użyciu maskotki małpki zwraca się do dzieci w języku angielskim jednocześnie pokazując przedmioty o których mówi. Zajęcia odbywają się w formie zabaw muzycznych, dzięki czemu nauka języka jest wielką zabawą.

RYTMIKA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII (2X W TYGODNIU) – zajęcia umuzykalniające, które w formie zabaw rozwijają zdolności muzyczne dzieci, kształtują słuch, poczucie rytmu, uczą wyrażać muzykę za pośrednictwem ruchu. W zabawach muzycznych dzieci uczą się reagować na bodźce, którymi są sygnały muzyczne, zmiany tępa, głośności i wysokości dźwięków, odtwarzają melodię i rytm za pośrednictwem głosu, klaskania, tupania, a także uczą się grać na prostych instrumentach

ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE (2X W TYGODNIU) – to twórcze ćwiczenia w formie zabawy, dające dzieciom możliwość wykorzystania własnej energii i spontanicznej aktywności, również uczące samoakceptacji, pełnej świadomości własnego ciała i otoczenia, form aktywnego relaksu oraz poprzez działania w grupie uczące istoty relacji międzyludzkich. W ćwiczenia ruchu rozwijającego wplatane są elementy gimnastyki korekcyjnej, w ramach profilaktyki wczesnych wad postawy u dzieci.

CERAMIKA – zajęcia podczas których dzieci lepią z gliny ceramicznej oraz specjalnymi farbami malują figurki ceramiczne. Dzieci uczestnicząc w zajęciach poznają ciekawy materiał, jakim jest glina oraz różne techniki lepienia. Rozwijają swoje zdolności manualne, dobrze się przy tym bawią, a przy okazji tworzą piękne prace. 

GLOTTODYDAKTYKĘ – nowatorską metodę nauki czytania i pisania przez zabawę. Podczas zajęć glottodydaktycznych mówi się do dzieci w specjalny sposób – dzieląc wyrazy na sylaby – oraz wykorzystuje się klocki z literami, które ułatwiają dziecku skojarzenie konkretnych głosek z literami. Metoda ta znacznie ogranicza możliwość wystąpienia w przyszłości dysleksji i dysgrafii.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Poza zajęciami podstawowymi, istnieje możliwość zapisania dzieci na zajęcia dodatkowe. Są to zajęcia dodatkowo płatne.

Bębny – 1 raz w tygodniu – 50,00 zł

Eksperymenty – co 2 tygodnie – 38,00 zł

Lego – co dwa tygodnie – 60,00 zł

Szachy – 1 raz w tygodniu – 50,00 zł

Taniec – 1 raz w tygodniu – 35,00 zł

Piłka nożna – 1 raz w tygodniu – 40,00 zł

Podane kwoty są opłatą za cały miesiąc.

Zamknij menu